Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos shơư kos laz hur vangx cao su yaz

04/10/2018 09:37 G10T+7

Cangr shênhv angr yaz kror chos cao su, ntâu chuôz zis nênhs kôngz xar Đăk Môl (Đăk Song) tưz chos kos laz shơư hur chor cangz cao su chia cxangz nzir grê sir zôngv angr, pangz cxangz nzir thu nhâps, cênhz phangx tangr lo đrox kus, cangz moz hur vangx.

Đrul zangv chos hnuôr, nênhs kôngz tsuôs pôngz nôngz nhôngl 3 hli, kos laz năng suât fênhx đrăngz lo 15– 20 tênhr/ha. Muôs grê txix 10.000 – 13.000 nhiax/kg, uô kangz yưx chi phir, sâu lo muôx li 100 chơưx nhiax/ha.

Nênhs kôngz xar Đăk Môl cangr shênhv angr chos cao su yaz chia chos kos laz

Nênhs kôngz sir zôngv mair chia sau kôngz, pangz txu côngs los đôngx

Kos laz lo chos hur vangx cao su yaz uô kangz 3 hli tưz lo sâu

Y Sơn

773
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.