Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm bum prŭm tâm vươn kao su mhe tăm

04/10/2018 09:37 G10T+7

Ndăn neh mhe tăm tơm kao su e hŏ têh, âk rnăk bu nuyh bon lan bư mir ta xă Dak Môl (Dak N’Soong) lĕ tăm bum prŭm tĕng mbor mhe tăm kao si gơi n’hao uĕh nau kan dŏng neh bư mir jan ba, suy kơl gĕh n’sĭt prăk, jêh rĭ mô ân hĭp chăt âk, tu ndrŭng sa.

Ðah ntil nau kan tăm kơt aơ, bu nuyh bon lan bư mir roh rlau 3 khay tăm, bum prŭm jêh dôk gĕh ntơm 15 – 20 tân du hec ta. Rnoh tăch ntơm 10.000 – 13.000 rbăn du kí, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, gĕh n’sĭt tâm 100 rkeh prăk du hec ta.

Bu nuyh bư mir xă Dak Môl ndăn neh mhe tăm tơm kao su e hŏ têh gơi tăm tơm bum prŭm

Bu nuyh bư mir dŏng rdeh gơi koai bum, suy kơl ntrŭnh n’hâm bu nuyh pah kan

Bum prŭm dơi tăm tâm vươn kao su jêh 3 khay lĕ dơi dôk jêh

Y Sơn

774
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.