Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tiêu tĕng nau kan sinh học, mô klach gĕh khih ma bu nuyh sa

05/01/2018 08:59 G1T+7

Năm 2013, che Vũ Văn Yến, bon Ta Mung, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) ntơm tăm tiêu tĕng nau kan tăm kơt kal e way bu nuyh bư mir jan ba dŏng kan tĕng nau bên, ntơm bơh koai ntu, tăm tơm si, sui buh lor, tăm n’hanh răk chăm. Yor nĕ, play tiêu jêh pĕ mô saơ uĕh grăp, g’răp tiêu âk ir ntil dak si mô uĕh ma săk jăn bu nuyh sa.

Gơi n’hao uĕh nau kan tăm tiêu, tât năm 2016, che Yến tĕng nau pah kan bư mir jan ba sinh học, mô krih dak si hĭp, mô sui buh n’hanh dak di hóa học. Jêh tăm rlau du năm, đang tiêu jêng hô ngăn, ăp ntil tu ndrŭng dơi săm bah. Abaơ, đang tiêu che Yến gĕh 500 gâng, tâm nĕ gĕh 200 gâng tiêu lĕ gĕh play, năm nĕ đơh tăch tiêu che gĕh n’sĭt dăch tât 150 r’keh prăk.

Tơm tiêu mô hôm jêng lah du tơm “jêr rêh” đah bu nuyh blau kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật dah che Yến

Uănh n’ha, uănh neh tâm dâng tơm, n’kôr tiêu, che Yến gĭt tu ndrŭng sa n’hanh dŏng dak si ân di gơi săm

Che Yến nkra ntu dơ dak tâm ka lang mir gơi nơih răk chăm tiêu

Đức Hùng

1,923
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.