Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos sen sâu lo nhiax ntâu

17/05/2018 14:50 G5T+7

Shông 2014, zơưv Nguênr Thanhx Vinh nhoz jos Nam Xuân, xar Nâm N’đir (Krông Nô) zuôr sen nôngz ntơưv Đăk Lăk lus chos sâuv chor lax hangr ar tsinhr mangl đêx nhang ntơưv tsêr.

Txus nuôr, pangs sen tưz phuôv vangv đangr  12 ha. Trơưs zơưv Vinh, sen zôngx ziv chos, tsi pôngz côngs tu, phuôz chuô ntơưv nuôr huv mas sen phuôv tsangr yênhx shông, lo sâu truôx. Sen zos zangv mangz cê zôngv uô yuôx cê uô thưx phâmv mas zôngx ziv muôs. Đrul grê muôs fênhx đrăngz ntơưv changs, đaix, blôngx sen nhôngs txix 40.000 – 50.000 nhiax/kg, iz hli, chuôz zis zơưv sau lo yangx 10 chơưx nhiax.

Changs, đaix, blôngx sen lo sâu lus muôs tsuô chor nênhs zuôr chox môngl uô yuôx

Nôngz sen lo ru, zôngv uô nox

Zơưv Vinh tênhr sen nôngz chia muôs tsuô thix trươngx

Minh Huyền

350
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.