Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm krih gĕh n’sĭt âk prăk

17/05/2018 14:50 G5T+7

Năm 2011, che Nguyễn Thành Vinh ta thôn Nam Xuân, xă Nâm N’đir (Krông Nô) rvăt tơm krih tă bơh Dak Lak tăm ta ndrênh lŏ way dak lip tâm rnăk. Tât abaơ, ntu ka tăm tơm krih lĕ huy 12 hec ta.

Tĕng che Vinh n’kôch, tơm krih nơih ngăn tăm, mô hoach n’hâm soan răk chăm, yor trôk nar ta aơ di uĕh ma tơm krih ăp yan du năm, gĕh n’sĭt lih li prăk dŏng. Tơm krih lah du ntil tơm dơi bu dŏng bư dak si nĕ gĕh âk ngăn bu rvăt. Ðah kh’lay noh prăk tăch kao krih, n’ha kao krih lah 20.000 rbăn du kí, grăp kao krih ntơm 40.000 – 50.000 rbăn du kí, ăp khay, rnăk che gĕh n’sĭt tât 10 rkeh prăk.

Tơm, ka, n’ha tơm krih dơi bu rvăt gơi dŏng bư dak si

Grăp kao krih dơi bu plôk, dŏng bư ndơ sa

Che Vinh tăm tơm krih kon gơi tăch ân bu rvăt

Minh Huyền

375
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.