Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm sêt bào ngư tâm dâng wâl điện măt nar

05/09/2021 14:41 G9T+7

Jêh joi mĭn, nti ôp nô nau, bôk năm 2021, nô Dương Văn Cường ta xă Dak Môl (Dak N'Soong) rlong tăm sêt bào ngư tâm dâng wâl điện măt nar ta r'năk.

Nau kan tăm sêt bào ngư ta ndrưng tâm dâng wâl điện măt nar sâm kơl têm nkrem neh n'hanh n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Nô saơ gĕh ntŭk tăm, tâm dâng wâl điện măt nar tâm di gơi tăm sêt, sêt ngăch jêng. Nhiệt độ tâm dâng pin trŭnh ntơm 6 - 7 độ đah nhiệt độ bơh tach wâl, độ ĭt tâm di tăm gơi sêt ngăch jêng. Ntơm tăm phôi sêt, tât ta nar rôk tăch jŏ tâm 20 nar. Tơm sêt bào ngư nơih ngăn tăm n'hanh mât chăm. Tâm 10 nar rôk tăch sêt du tâ. Sêt bào ngư dơi bu rôk nao nao tâm 4 khay. Abaơ, r'năk nô n'sĭt tay prăk tă bơh tăm sêt bào ngư bơh tach đah rnoh prăk tăch ntơm 25.000 - 30.000 r'hiăng du kí. Jêh lĕ khay rôk, phôi sêt bào ngư dơi bu dŏng tăm tay sêt nglo mô rĭ nkra phân hữu cơ sui ân ma tơm tăm...

Sêt bào ngư tâm r'năk nô Cường tăm jêng uĕh jêh dơi păng rlong tăm

H'Mai

336
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.