Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm rpŭng sŏk grăp, ăp năm gĕh n’sĭt lơ 500 r’keh prăk

14/11/2019 10:25 G11T+7

Năm 2018, r’năk che Vũ Văn Bàn, thôn 6, xă Trường Xuân (Dak N’Soong), kan ndrel đah Kông ti TNHH Hao nau kan bư mir jan ba Trang Việt (Ðồng Nai) gơi tăm 1,5 hec ta tơm rpŭng gơi sŏk grăp.

Tĕng nau kan aơ, kông ti kơl nđâp r’nih tăm n’hanh ntĭm kĩ thuật, nau kan mât mray… Lor ma tăm he bư ân kloh neh, nkŭm dŭng ni lông tĕng mbor gơi mô ân hĭp chăt n’hanh nthăng mŭng ân tơm rpŭng… Du yăn ntơm bơh tăm tât nar pĕ sŏk grăp jŏ 60 nar. Tĕng nau tâm buăn, r’noh kh’lay tăch grăp kro ntơm 900.000 rhiăng tât 1 r’keh prăk du kí, ăp năm, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor gĕh n’sĭt lơ 500 r’keh prăk.

Jêh bư mbor, che Bàn n’kŭm dŭng ni lông tăm mhe

R’năk nô Bàn rong sŭt sŏk dak sŭt gơi tơm rpŭng kao gĕh âk play

Yor mât mray uĕh, tơm rpŭng gĕh âk ngăn play, grăp âk tâm ban

Mai Anh

650
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.