Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm sâu siăm ndrŭng brai n'sĭt prăk tâm nau pah kan

04/08/2021 11:09 G8T+7

Năm 2020, r'năk yuh Nguyễn Thị Thảo, thôn Tân Lợi, xă Dak R'moan (Gia Nghĩa) r'gâl 5 sào neh tăm tơm ca phê lĕ jŏ năm, iê gĕh play gơi tăm tơm dâu siăm ndrŭng.

Du khay r'năk yuh Thảo rong 2 tâ, du tâ rong 2 hộp ndrŭng brai; jêh 15 nar rong, păng gĕh n'sĭt 220 - 240 kí suăn ndrŭng. Ðah r'noh prăk tăch abaơ lah 150.000 du kí suăn ndrŭng, jêh tâm prăk r'văt ndrŭng, prăk dŏng pah kan, r'năk yuh Thảo gĕh r'sĭt rlau 20 r'keh prăk du khay.

Du nar, r'năk yuh pĕ 2 tâ n'ha dâu ăp ôi n'hanh ăp mhau gơi siăm ndrŭng brai sa

Way ksiêm, sut, krih dak si ân kloh ndrưng ân ndrŭng nkra brai

Nau kan rong ndrŭng brai sâm kơl r'năk yuh n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan

Mai Anh

522
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.