Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos ntông nox txir sâu lo thu nhâps saz

02/08/2018 10:35 G8T+7

Shông 2012, zơưv Nguênr Văn Cotx nhoz jos 7, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) chuôz chos ntông nox txir.

Zơưv Cotx thangv tsưr ziv chos ntông nox txir tsuô nênhs côngv saz nhiav tuôx yangv seiz vangx ntông

Txus nuôr, zơưv chuôz zis muôx li 4 ha ntông nox txir zos: Cam, cuyt, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz, txir thâur Nưr hoangx, txir lưs kâuz txi muôx nôngz… Chiz tu lo vangx ntông hluz jông, zơưv tsinhr môngl côngv chor lơp kra khoa cir thuôx cưs trôngx qơư tsov cưv; cơưv shuv chor mô hinhx tưz uô lo tar sâuv thangx tsangv xênhr; xair chor nôngz ntông jông chia chos hur vangx. Zos li, vangx ntông nox txir ntơưv zơưv phuôv tsangr jông, pangz vangx tsêr uô nênhx jông đuô.

Zos tu huv cir thuôx mas 1.500 tsoz cam sanhx ntơưv zơưv Cotx sâu lo 30 kg/tsoz/chiv haz iz shông uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo 400 chơưx nhiax ntơưv vangx ntông nox txir

Minh Huyền

636
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.