Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chok lo tar cam Vinh nhoz Đăk Wer

04/11/2021 15:30 G11T+7

Hâur shông 2019, zơưv Lý Văn Nam, minhx cxưx Hoa tưz muôz nôngz cam Vinh (Nghệ An) tuôx chok ntơưv jos 10, xar Đăk Wer (Đăk R’lấp). Sâuv 7 sox angr, zơưv chok shơư 500 tsoz cam Vinh cênhz 120 tsoz sầu riêng Thái haz 50 tsoz txir lưs muôv cangz tơưr njuôz.

Drul muôx ntâu tsưr ziv hur chok ntông nox txir, thâuv chox nôngz cam Vinh tuôx chok, zơưv hlôngr ziv tu trơưs phuôz chuô, đêx angr nhoz trôngx qơư. Đhâu 3 shông chok, chor cam por lênhx chuôz txi txir. Cam hluz jông, blôngx njuôz, txir pur khênhx, kangz jiz, tsư kangz njal. Đrul grê muôs txix 25.000 – 30.000 nhiax/kg, cam Vinh tưz angz zơưv chuôz zis sâu lo nhiax ntâu. Nhangx xangv shông tiv 4, tiv 5 tror môngl, cam txi txir ndư, lo muôx jê 1 – 2 puô cir/tsoz.

Cam Vinh lo zơưv Nam chok shơư cênhz cxuô zangv ntông nox txir

Txir hluz jông sâuv thangx angr Đăk Wer, txir txi tưx nhiên ntâu

Cam Vinh tưz chuôz lo sâu trâu shông tiv 2 haz tiv 3 đrul tsât lươngs txir kangz jiz, nhangr muôx 2-3 luz txir/kg

Hồ Mai

3,298
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.