Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm cải play nglang Nhật Bản gĕh n'sĭt âk prăk tâm nau kan

06/08/2020 11:13 G8T+7

Yor saơ tăm tơm cải nglang Nhật Bản n'sĭt uĕh tâm nau pah kan nĕ nô Nguyễn Văn Công, thôn 9, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lĕ joi ôp kĩ thuật tăm n'hanh manh 8 hec ta neh bu nuyh bon lan tăm.

Nô koai nti dak, nkra trong hoch dak n'hanh tăm tơm cải nglang. Tơm cải nglang Nhật Bản dơi tăm ăp yăn du năm, du năm dơi tăm 3 - 4 yăn. Yor tâm di ma neh ntu, mih nar ta mpeh neh ntu Tuy Ðức, yăn ntơm tăm, tâm du hec ta gĕh n'sĭt tât 50 tân play. Ðah r'noh tăch 2.500 r'băn du kí, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, yăn ntơm tăm aơ r'năk nô Công gĕh n'sĭt rlau 600 r'keh prăk.

Nô Nguyễn Văn Công lĕ tăm rlau 8 hec ta cải nglang Nhật Bản sŏk play tăch

Cải nglang Nhật Bản tăm ta n'qual Tuy Ðức gĕh âk ngăn play, play têh uĕh

Yăn ntơm tăm cải nglang gĕh n'sĭt âk r'hiăng r'keh prăk ân ma r'năk nô Công

Mai Anh – Ngọc Lê

970
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.