Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kror yaz ntơưv trang trais zus buô đuz

11/07/2019 14:12 G7T+7

Shông 2018, chuôz zis tix lâul Y Phương (zus shông 1980), minhx cxưx M’nông nhoz jos Phur Lơis, xar Quangv Phur (Krông Nô) đâux tư cxiv tsang trang tais zus buô đuz.

Trang trais zus buô đuz ntơưv tix lâul Phương tsinhr zus muôx li 50 tus lux, zâu

Xuz thơưx tix lâul đâux tư muôx li 100 chơưx nhiax zuôr nzeix B40, xuôz jêz, xi măng chia xor yangx 100m2 guôx trais, zuôr 8 tus nav buô haz 1 tus tơư buô nôngz ntơưv tsôngv box lus zus. Uô kangz iz shông, pangz buô ntơưv tix lâul chuôz zis phuôv tsangr jông, tsơưs muôx moz; fênhx đrăngz iz tus nả buô shang 3 jangs/shông; zus muôx 3-4 hli nhangr muôx 10kg tror sâuv; muôs grê 70.000-80.000 nhiax/kg. Trang trais buô ntơưv tix lâul tsinhr muôx nênhs tuôx zuôr, têx thâuv tsinhv tsi muôx muôs tsuô nênhs zuôr. Fênhx đrăngz iz shông, tix lâul chuôz zis sâu lo jê 100 chơưx nhiax. Trơưs tix lâul Phương, nuôr zos iz kror yaz jông chia phuôv tsangr chuôz thênhx.

​​

Krâur nox tsinhv ntơưv buô zos tsơưz, kos, txir nhôngl

Minh Huyền

486
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.