Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau jêng tă bơh nau kan rong sur ôch

11/07/2019 14:12 G7T+7

Năm 2018, r’năk nô Y Phương (deh năm 1980), Bu Nong ta thôn Phú Lợi, xă Quảng Phú (Krông Nô) ntơm ndâk bư ndrung rong sur ôch.

Ntŏk rong sur ôch bơh nô Phương way rong gĕh tâm 50 mlâm sur têh, jê

Ntơm sa ơm nô dŏng 100 r’keh prăk r’văt n’gar ka văt B40, choih, si măng gơi ndâk bư lơ 100 met vuông ndrung, r’văt 8 mlâm sur me n’hanh du mlâm sur n’kuăng bu nong rong. Jêh du năm rong, sur tâm r’năk nô rong ngăch ngăn têh, iê nau ji; du mlâm sur me deh kon 3 tâ tâm du năm; rong ntơm 3-4 khay sur jâk tâm 10 kí lâ ma ka lơ; r’noh kh’lay prăk tăch ntơm 70.000 – 80.000 r’băn du kí. Sur nô rong gĕh âk bu nuyh tât joi r’văt, gĕh tâ nô mô tŏng sur tăch ma bu nuyh bon lan. Tâm ban ăp năm, r’năk nô gĕh n’sĭt dăch tât 100 r’keh prăk. Tĕng nô Phương n’kôch, aơ jêng du ntil nau kan uĕh gơi n’hao nau wăng sa tâm r’năk.

​​

Mpa ân sur sa gĕh tơm prit, reh, ăp ntil play

Minh Huyền

302
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.