Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsangr jông ntơưv zus nhux đăngs

19/07/2018 10:32 G7T+7

Shông 2013, uô kangz cơưv tangs Tsêr Đaix hocx Zos thôngs - Vâns taiv - Đrôngl Hôx Chir Minh, Nguênr Văn Nam, (zus shông 1989) nhoz jos Đăk Hơpx, xar Đăk Drô (Krông Nô) cuêt tinhv tror lus lâps nghiêps, uô trơưs saz xangr uô bluô nux sâuv đaiv angr qơư shang zus.

Lo nav txir pangz pênhr, Nam cxiv tsang mô hinhx tsang traix zus 10 tus nhux đăngs xuz thơưx. Nam tsês ntâu six hơưv nrar cơưv đhâu ntâuz ntơưr, mangs internet haz chor lơp yangz shuv, cơưv shuv tsưr ziv ntơưv chor nênhs tưz uô lo tar chia pâuz mênhx ciênr thưc, cir thuôx tu zus. Txus nuôr, pangz nhux đăngs ntơưv Nam tưz ndê txus 30 tus. Nhis nuôr Nam tangz tov tox tsongs cxangz nzir pangz, cxiv tsang tsêr tuô chia môngl txus muôs grax nhux đăngs tsuô thix trươngx. Ntơưv muôs kuôr nhux muôx lus tsuô Nam hâur pâuk nhiax truôx yênhx hli.

Mô hinhx zus tsax sâu lo jê 200 chơưx nhiax/shông tsuô Nam chuôz zis

Pangz nhux đăngs ntơưv Nam tangz tov lo xair chia tsês nôngz

Nam uô chiar đêx tưx đôngs tsuô nhux đăngs hâuk

Đức Hùng

614
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.