Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hao n’sĭt uĕh yor chiă rong ndrôk

19/07/2018 10:32 G7T+7

Năm 2013, jêh lôch nti Wâl sam bŭt Ðại học Giao thông - Vận tải-BT. Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nam, (deh năm 1989) ta thôn Dak Hợp, xă Dak D’rô (Krông Nô) lĕ sĭt ndâk njêng nau pah kan, gơi bư ndrŏng kơt mau mbơi ta ntŏk neh ntu tă deh.

Dơi mê mbő ân prăk, Nam lĕ ndâk nkra ndrung rong dăch tât 10 mlâm ndrôk. Nam ndăn âk mông rŏ uănh nau bŭt bu ntĭm nau bên, uănh mạng internet n’hanh nti ta ăp jrô bu ntĭm nau kan, nti ôp bau bên tă bơh ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh rong ndrôk gơi gĭt kĩ thuật chiă rong ndrôk. Tât abaơ, ndrôk Nam rong lĕ gĕh 30 mlâm. Abaơ Nam dôl n’hao chiă rong ân âk nrôk, nkra wâl gŭch gơi tăch poăch ndrôk. Nau tăch ĕk ndrôk aơ ât gĕh n’sĭt ân ma Năm prăk dŏng ăp khay.

Ntil nau kan chiă rong ndrôk lĕ n’sĭt ma rnăk Nam dăch tât 200 r’keh prăk du năm

Ndrôk Nam rong dơi ruah sŏk uĕh gơi ân deh kon

Nam nkra mboi dak hoch ân ndrôk ngêt dak êng

Đức Hùng

495
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.