Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thương binh Nông Văn Pengx uô bluô nux coz

03/08/2017 10:44 G8T+7

Shông 2004, zơưv Nông Văn Pengx (zus shông 1947), thương binh hangx 4/4, hair nênhs Zir đrul chuôz zis tsir Cao Băngx tuôx nhoz jos 8, xar Đăk Ha (Đăk Glong).

Phat hui phâmv tsât Bôx đôix zơưv Côngz Hôx, zơưv tsinhr nrar, cơưv shuv tsưr ziv uô nox sâuv ntơưr bor haz chor nênhs kôngz điênv hinhx chia phuôv tsangr chuôz thênhx. Txus nuôr, chuôz zis zơưv muôx 6 ha angr chos cax phê, cao su haz phưx txoz tưz lo sâu. Iz shông yưx chi phir, chuôz zis zơưv sâu lo yangx 300 chơưx nhiax. Shông 2016, chuôz zis zơưv lo côngs nhênhx zos “Chuôz zis nênhs kôngz uô nox, uô luôv coz ntu 2012-2016”.

Chuôz zis zơưv đâux tư jê 2 ha cao su chia cxangz nzir nhiax cxas

Chuôz zis zơưv tsinhv zus yênhx puô tus keiz chia lo tuô nox

Zơưv Pengx tsinhr môngl seiz tsi tsês vangx cax phê yangx 2 ha chia puv pâuz haz huv six tuô cangz, tangr moz cxuôv hav

Zơưv tsinhr kra tsưr ziv tu phưx txoz tsuô tuz nhuôs

A Trư

740
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.