Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận Hà zov chênhr phuôv tsangr nông nghiêps

29/04/2020 15:24 G4T+7

Xar buôs đriv Thuận Hà (Đăk Song) muôx 1.786 tsêr, yangx 7.500 lênhx nênhs, zos 13 minhx cxưx nhoz sâuv 9 jos; hur ntơư muôx tsôngv box minhx cxưx Chu txir yangx 16%.

Đrul đâux tư ntơưv cxuô tsangz cxênhx, jưs anr, đrul gruôl hur uô hnox uô hâuk, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv lo hlôngr yaz lus cxuô făngz. Nhis hnuôr, yangx 95% cêr môngl lus đhâu jêx jos tưz lo luôv cxeik,  mox nhex, pangx tênhz lo khu, tos điêux ciêns chia pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr. Tangs nro xar nhis hnuôr muôx 2.700 ha cax phê haz phưx txoz, 1.987 ha kôngz lông lur nôngz nhôngl xưs li poz cưs, tâuv, lâuv phuôz xinhz haz jâuz cxuô zangv... Iz făngz tox tsongs tu jông cxuô zangv kôngz ntêr shông, cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl pêx xinhv hur xar ziv hnuz zov chênhr chox ntâu zangv nôngz yaz lus chos. Zos li chor chuôz zis pluôs ziv hnuz ziv txu grêl; shông 2019, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 41 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tsôngv box Chu nhoz jos Đầm Giỏ chox nôngz sâm Bố Chính (Quảng Bình) tuôx chos haz tangz tov hluz jông

Nênhs kôngz ntuô đrox tsuô phưx  txoz kôngz lông, tsơưs sir zôngv cxuô zangv yuôx hoar hocx

Pêx xinhv hur xar sir zôngv chor angr nhoz khôngz, tov ntul têz cax phê chia chos poz cưs

Trường Thịnh

288
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.