Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận Hà uănh kh’lay nau pah kan bư mir jan ba

29/04/2020 15:24 G4T+7

Xă n’har bri Thuận Hà (Dak N’Soong) gĕh 1.786 r’năk, rlau 7.500 bu nuyh, gĕh 13 oh nô bu nong gŭ rêh ndrel ta 9 thôn, bản; tâm nĕ bu nuyh Dao rêh gĕh 16% r’noh bu nuyh.

Yor dơi kơl bơh ăp ntil nau kan, ndơ kơl kan, n’hanh nau nsrôih bư mir jan ba, nau rêh bu nuyh bon lan abaơ lĕ r’gâl âk ngăn. Tât abaơ, rlau 95% trong hăn tâm thôn, bản lĕ dơi bri dak kơl bư jêng trong lŭ, trong bê tông, ŭnh điện dơi nkra mhe, gơi bư hao nau wăng sa bu nuyh bon lan. Lĕ r’ngôch tâm xă gĕh 2.700 hec ta ca phê n’hanh tiêu, 1.987 hec ta neh tăm tơm gleh nar gĕh tơm mbo, tuh vanh n’hanh tơm tăm dŏng bư trau… Bơh đah nchŭn n’hâm suan mât mray tơm tăm jŏ năm, ăp ntil tơm tăm gleh nar, bu nuyh bon lan ta xă lĕ r’văt ăp ntil tơm tăm mhe gơi tăm. Yor nĕ r’noh r’năk o-ach lĕ trŭnh; năm 2019, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh gĕh 41 r’keh prăk du năm.

Bu nuyh Dao ta bản Ðầm Giỏ sŏk rnih sâm Bố Chính (Quảng Bình) tăm abaơ dôl hao jêng ngăn

Bu nuyh bư mir chik gâ tiêu đah ti, iê dơm dŏng dak si hóa học

Bu nuyh bon lan ta xă ndăn neh hŏng, neh tăm ca phê gơi tăm tơm mbo

Trường Thịnh

285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.