Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuâns An chos cax phê mangz muôx kangz hâu

21/02/2019 10:06 G2T+7

Shông 1998, chia cxangz nzir năng suât ntơưv vangx cax phê, chuôz zis zơưv Nguênr Văn Cươngx, jos Thuâns Nam, xar Thuâns An (Đăk Mil) tưz shuv lu njil hlôngr 1.000 tsoz cax phê njuôl ntơưv cax phê mangz.

Njil lu lo zơưv Cươngx xair tuôz jông

Zangv cax phê lu njil hnuôs muôx ntâu zangv jông xưs li txir lux, zôngx ziv đê, thêr tâus hnâmr haz tiv zix mas thêr yangr hênhr. Uô kangz 3 shông caiv tox, vangx cax phê sâu lo txix 5 - 7 tênhr/ha, ntâu đuô chor chuôz zis nhoz sâuv thangx tsangv. Tov ntêx nhu câux hnôngz ntơưv thix trươngx, shông 2014, zơưv Cươngx cxiv tsang vangx tênhr zuz, zuôr hâur pâuk hnôngz cax phê mit lus chia lu njil cax phê mangz. Nhis hnuôr, iz shông vangx zuz ntơưv zơưv Cươngx chuôz zis muôs tsuô thix trươngx muôx li 15 vangv tsoz hnôngz ntơưv njuôl lu njil cax phê mangz. Txus hnuôr, tangs nro xar Thuâns An tưz tror kangz chos lo muôx yangx 750 ha cax phê, lo jê 83% cêr hoaix ntu 2015-2020. Zangv tror kangz chos ntơưv lu njil haz chos yaz, tiv zix sir zôngv hnôngz cax phê mangz ntơưv trôngx qơư.

Vangx cax phê lu njil sâu lo txix 5 – 7 tênhr/ha

Đức Hùng

795
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.