Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận An tăm ntil ca phê rse găh âk ngăn play

21/02/2019 10:06 G2T+7

Năm 1998, gơi tơm ca phê tâm mir gĕh âk play, r’năk che Nguyễn Văn Cường, thôn Thuận Nam, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ nti kơt nau kan gep r’gâl mhe 1.000 rbăn tơm ca phê tă bơh n’kŭr tơm ca phe rse.

N’kŭr gep dơi che Cường ruăh n’kŭr uĕh lor ma sŏk gep

Ntil ca phê gĕh aơ gĕh âk nau uĕh tâm ban lah play têh, nơih pĕ, iê tu ndrŭng sa n’hanh mô kâp âk dak tŏ. Jêh 3 năm rlong r’gâl gep mhe, mir ca phê che tăm gĕh n’sĭt n’tơm 5-7 tân du hec ta, âk lơ ma ăp r’năk ba bă tâm n’qual. Yor âk bu ŭch r’văt, năm 2014, che Cường njêng ntŏk ươm, r’văt tơm ca phê play dôr gơi gep jêng tơm ca phe rse. Abaơ, ăp năm ntŏk ươm ca phê che tăch gĕh 15 vạn tơm tă gep tă bơh n’kŭr ca phê rse. Tât abaơ, lam xă Thuận An lĕ gep gĕh lơ 750 hec ta ca phê, gĕh kan tât tâm 83% ntil nau nchră pah kan năm 2015-2020. Nau kan tăm mhe tă bơh gep đah n’kŭr n’hanh tăm mhe, dơi bu dŏng ntil ca phê rse gĕh ơm tâm n’qual.

Neh tăm ca phê n’kŭr gep jêh peh gĕh n’sĭt ntơm 5 – 7 tân du hec ta

Đức Hùng

451
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.