Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax tiv ntơưv chos măng cux

09/08/2018 10:35 G8T+7

Uô kangz ntâu shông chos ntông công nghiêps tsi muôx grê cinh têr saz, shông 2010, zơưv Trânx Quang Đông, tsưr Trang traix Gia Ân, jos Sê Rê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tưz cuêt tinhv hlôngr 20 ha angr chia chos ntông nox txir; hur ntơư, ntâu măng cux lo chos 8 ha.

Zos nrar cơưv tsưr ziv haz uô trơưs cui trinhx GlobalGAP mas măng cux sâu lo ntâu, txix 70-80 tênhr/ha, grê muôs txix  80.000 – 100.000 nhiax/kg. Iz shông uô kangz yưx chi phir, zơưv Đông chuôz zis sâu lo jê 7 tiv nhiax ntơưv vangx ntông măng cux.

Chor txir măng cux sâu lo nhiax tiv tsuô zơưv Đông chuôz zis

Zơưv kra cir thuôx tu ntông măng cux tsuô nênhs tuôx uô côngs hur zus tsêr

Iz făngz, zơưv Đông tênhr nôngz măng cux chia uô zuz

Quang Vũ

892
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.