Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt âk r’me prăk yor tăm tơm play măng cụt

09/08/2018 10:35 G8T+7

Jêh âk năm tăm tơm kông nghiệp mô saơ n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa, năm 2010, nô Trần Quang Ðông, bu nơm tơm Ntŏk tăm tơm play Gia Ân, bon Sê Rê Ŭ, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) lĕ rgâl 20 hec ta neh gơi tăm tơm sa play n’hanh tĕng kơt nau kan GlobalGAP nĕ tơm măng cụt gĕh play âk, ntơm 70 – 80 tân du hec ta, rnoh tăch ntơm 80.000 – 100.000 rhiăng du kí.

Ăp năm, jêh ntrŏk prăk dŏng kan lor, rnăk che Ðông gĕh n’sĭt dăch tât 7 r’me prăk yor tăm tơm măng cụt.

Tăm tơm măng cụt gĕh n’sĭt âk r’me prăk ma rnăk che Ðông

Che ntĭm kĩ thuật răk chăm tơm măng cụt ân ma bu nuyh kan tâm rnăk

Bơh đah nĕ, che Ðông ươm grăp măng cụt gơi sŏk tơm tăm

Quang Vũ

747
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.