Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax tiv ntơưv zus chos đông trungx has thaov

23/05/2019 14:02 G5T+7

Shông 2017, oz nav txir tix lâul Đôr Văn Kiêux haz muôv Vương Thix Thu Thaov, jos 5, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) tưz đâux tư 5 tiv nhiax chia nhênhx xang zos công nghês zus chos đông trungx has thaov.

Zangv yuôx nuôr chia uô nox los sis tsâu hâuk, tsâu chơưr, tsâu jiz mur zôngv cxuô hnuz. Đông trungx has thaov muôx tac jungs tangr cxuô zangv têr baox ung thư, khu jôir loais tsưc năng ntơưv saz; tangr lâul sei, chor tsưngr viêm đôngl nyangr.

Nhis nuôr, cơ sơv zus câirr đông trungx has thaov ntơưv tix lâul Kiêux tưz lo sâu jas sanv phâmv, iz jas muôx li 4.000 thâur sinh khôir. Đrul muôs sinh khôir đông trungx has thaov nguên tsât, tix lâul oz nav txir tsinhv baox chêr, muôs tsuô thix trươngx cxangz ntâu sanv phâmv jiz mur tsâu đông trungx has thaov haz chơưr đông trungx has thaov. Fênhx đrăngz iz hli, tix lâul Kiêux sâu lo ntơưv chor sanv phâmv đông trungx has thaov yangx 500 chơưx nhiax.

Zus chos đông trungx has thaov mas điêux ciêns los six khăt khe lus đuôz yangr ntux, nhiêts đôs, nông haz vêv xinhz

Chơưr tsâu đông trungx has thaov ntơưv cơ sơv

Iz thâur sinh khôir nhôngl (100 gam) muôs muôx grê 700.000 nhiax; krang kruôr muôx grê 120 chơưx nhiax/kg

Cao Biên

674
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.