Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt âk prăk yor rong tăm đông trùng hạ thảo

23/05/2019 14:02 G5T+7

Năm 2017, ur sai nô Ðỗ Văn Kiều n’hanh yuh Vương Thị Thu Thảo, thôn 5, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) lĕ nsu dŏng 5 r’me prăk gơi dơn nau ntĭm kan tăm đông trùng hạ thảo.

Ntil dak si aơ dơi bu dŏng gơi bư ndơ sa mô rĭ bư dak ngêt, trăm ndrănh, trăm đah dak sŭt dŏng ngêt ăp nar. Ðông trùng hạ thảo dơi bu dŏng ngêt sa gơi bư trŭnh nau hao ji bơh tế bào ung thư; dŏng săm nau ji klơm; bư jŏ ranh săk jăn, ăp ntil nau ji môr săk jăn.

Abaơ, ntŏk rong tăm đông trùng hạ thảo bơh r’năk nô Kiều lĕ sŏk gĕh 4 tâ, ăp tâ sŏk tâm 4.000 kon yăng jê. Bơh đah nau kan tăch đông trùng hạ thảo, ur sai nô bư tay, tăch ân bu r’văt ăp ntil dak sŭt trăm đông trùng hạ thảo n’hanh ndrănh đông trùng hạ thảo. Tâm du khay kan, nô Kiều  gĕh n’sĭt lơ 500 r’keh prăk tă bơh ăp ntil ndơ bư.

Rong tăm đông trùng hạ thảo lah dơi bu rong tăm nê nê gơi di ma nau ang, nau n’dik duh n’hanh nau kloh

Ntil ndrănh trăm đah đông trùng hạ thảo bơh ur sai nô Kiều

Du kon yăng (100 gam) dơi nô tăch 700.000 rhiăng, lah ih kro kh’lay tâm 120 r’keh prăk du kí

Cao Biên

712
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.