Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu cxangz nhiax txas ntơưv zus buô têz lai

08/11/2018 09:25 G11T+7

Ia făngz chos kôngz, shông 2014, zơưv Nguênr Đưc Long nhoz jos 7, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) đâux tư uô guôx zus buô têz lai chia sâu cxangz nhiax txas tsuô chuôz zis.

Sâuv angr muôx jê 100 m2, zơưv xei têx cêv guôx đangr 10 - 20 m2/guôx chia zus buô shang nhuôs, tơư buô haz buô grax. Krâur nox tsuô buô têz lai tiv zix mas zos kos laz, kos ntông, tâux, tsơưz, njuôl nhôngl…

Tangr tưs zơưv zus tưz zus muôx li 50 tus buô grax haz 1 tus tơư buô nôngz, 5 tus nav buô. Zus trơưs cui trinhx cir thuôx mas pangz buô hluz jông. Đrul grê muôs txix 100.000 – 110.000 nhiax/kg, yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo cxangz thu nhâps ntơưv pangz buô zos 100 chơưx nhiax/shông.

Guôx tsuv uô vêv xinhz hur saz si chia phangx tangr moz tsuô buô

Krâur nox ntơưv buô têz lai tiv zix mas zos jâuz, kos, txir nhôngl

Zơưv xair tơư buô muôx jul, cơư đuô luz guôx, jangv uô cxuôv hav nav haz nhuôs buô

Minh Huyền

976
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.