Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax truôx ntơưv chos ntông nox txir shơư hur vangx cax phê

31/10/2019 14:24 G10T+7

Shông 2014, tix lâul Trânx Hungx (zus shông 1986), nhoz jos Đăk Tân, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) đâux tư chos cax phê. Uô kangz, tix lâul chos shơư cxuô zangv ntông nox txir xưs li cuyt, txir lưs muôv cangz hur vangx cax phê chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis.

Txus nuôr, tix lâul chuôz zis tưz muôx yangx 1 ha cax phê cinh joanh haz 1,5 ha cuyt thangx shơư txir lưs tơưr njuôz tangz tov chuôz lo sâu. Zos tu trơưs cir thuôx mas vangx ntông ntơưv tix lâul chuôz zis phuôv tsangr jông. Iz shông, uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo 200 ntâu chơưx nhiax.

Vangx cax phê ntơưv tix lâul Hungx (sangz lâux) sâu lo fênhx đrăngz 150 ntâu chơưx nhiax/shông

Tix lâul Hungx đê blôngx txir lưs muôv cangz tơưr njuôz chia tơưk pangx trơưs saz xangr

Đêx angr, phuôz chuô huv mas cuyt thangx chos 4 shông tư lo sâu

Minh Huyền

313
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.