Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt đăp mpăn prăk yor tăm tơm sa play tâm tơm ca phê

31/10/2019 14:24 G10T+7

Năm 2014, nô Trần Hùng (deh năm 1986), ta thôn Dak Tân, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) nsu tăm ca phê. Jêh rĭ, nô tăm tay ăp tơm sa play gĕh quýt n’hanh tơm play kroch đung tâm tơm ca phê gơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk.

Tât abaơ, r’năk nô gĕh lơ 1 ha neh tăm ca phê n’hanh 1,5 hec ta tơm quýt ndrel ma tơm play kroch đung dôl ma gĕh play. Yor mât mray di kĩ thuật nĕ neh tăm tơm sa play jêng ngăn. Ăp năm, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk nô gĕh n’sĭt lơ 200 r’keh prăk.

Neh tăm tơm ca phê tâm r’năk nô Hùng (bơh chiau ti) gĕh n’sĭt iê ianh lơ 150 r’keh prăk du năm

Nô Hùng koh lơi n’ha gơi tơm play kroch đung gĕh play

Neh ntu, trôk nar tâm di nĕ tơm play quýt mhe tăm 4 năm lĕ gĕh play

Minh Huyền

430
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.