Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo truôx ntơưv chos txir thâur Trân Châu Đaix Loan

28/03/2019 14:31 G3T+7

Shông 2011, pus Ưngx Thix Ngocx, nhoz jos 8, xar Quangv Khê (Đăk Glong) chos 1,5 ha nongz txir thâur Trân Châu Đaix Loan. Nuôr zos zangv nôngz txir thâur txi txir thơưk shông, txir khênhx haz kangz jiz hênhr.

Hur ntu tu, pus Ngocx chuôz zis uô trơưs cui trinhx phương phap hưr cơ, đamv bov ntông haz txir hluz tưs nhiên, kuôl hlo cxuô zangv yuôx por vêv kôngz lông. Thâuv txir luôx njil ndir tơư thơưx, pus chuôz zis ntar nênhs krưr tuôz jông zos iz cxênhx xôp sangz hur haz nangz ntơưr jeik sangz tov đrâu chia txir tsi mangl cangz haz phuôz chuô cxuôv hav. Iz făngz ntơư, txir thâur hluz xiv zênhv, jông gâux haz “hur saz” đuô.

Vangx txir thâur đangr 1,5 ha đrul 750 tsoz txir thâur Trân Châu Đaix Loan muôx tsuô pus Ngocx chuôz zis sâu lo 1 – 2 puô cir txir/hnuz

Txir thâur “hur saz” ntơưv pus Ngocx luz vangx lo krưr tuôz jông thâuv kror nhis luôx njil ndir tơư thơưx txus thâuv đê

Đrul grê muôs fênhx đrăngz 15.000 – 20.000 nhiax/kg, txir thâur tưz muôx nhiax sâu tsuô chuôz zis

Lê Phước

546
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.