Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt prăk yor tăm tơm play khuăr Trân Châu Ðài Loan

28/03/2019 14:31 G3T+7

Ntơm năm 2011, r’năk u Ừng Thị Ngọc, ta thôn 8, xă Quảng Khê (Dak Glong) tăm 1,5 hec ta tơm play khuăr Trân Châu Ðài Loàn. Aơ lah du ntil tơm khuăr gĕh play ăp yan tâm năm, play têh wil n’hanh sa kah ngăn.

Ta nau kan răk mray, r’năk u Ngọc tĕng nau ntĭm tăm hữu cơ, gơi tơm n’hanh play kuăr uĕh, mô dơi dŏng dak si krih ndrŭng. Lah play khuăr gĕh play têh dung nglau jâng me, r’năk u manh bu put đah dŭng sôp ta play jêh rĭ put dŭng ni lon bơh tach gơi play khuăr mô gĕh ndrŭng sa. Bơh đah nĕ, play khuăr têh tâm ban, uĕh n’hanh “kloh” tay.

Ntŏk tăm tơm play khuăr huy 1,5 hec ta đah 750 tơm khuăr Trân Châu Ðài Loan gĕh n’sĭt ma r’năk u Ngọc du tạ tât 2 tạ play du nar

Play khuăr “kloh” ta r’năk u Ngọc tăm dơi bu put ân uĕh lah play dôl ma têh tâm ban nglau jâng me tât ta mông pĕ

Ðah r’noh kh’lay tăch ntơm 15.000 – 20.000 rbăn du kí, play khuăr gĕh n’sĭt lih li prăk ma r’năk

Lê Phước

428
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.