Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt prăk tâm nau kan yor tăm tơm bư mir, tăm tơm si bri

03/10/2019 10:26 G10T+7

Năm 2011, nô Hầu Seo Mùa (deh năm 1988), bu nong Mông ta thôn 7, xă Dak R’măng (Dak Glong) lĕ mĭn kan gơi tăm tơm ca phê, tiêu, tơm si bri…

Tât abaơ, r’năk nô gĕh lơ 2 hec ta ca phê, 200 gâng tiêu, dăch tât 10 hec ta tơm si bri n’hanh tơm tăm sa play gĕh cam, sầu riêng, bơ. Yor nsu, mât mray di khoa học, kĩ thuật nĕ ăp ntil tơm tăm tâm r’năk hao jêng ngăn, play ca phê jêh peh tât 3 tân du hec ta. Jêh trŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk nô gĕh n’sĭt dăch tât 200 r’keh prăk du năm.

Mât mray di kĩ thuật nĕ tơm ca phê tâm r’năk hao jêng ngăn, jêh peh gĕh n’sĭt tât 3 tân du hec ta

Nô Mùa way muih, koh n’kĭng ma tơm si bri tăm

Ăp ntil tơm tăm sa play gĕh kam, sầu riêng… dôl dơi nô Mùa tăm gơi n’sĭt tay prăk rêl tâm nau bư mir jan ba

Minh Huyền

500
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.