Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thu nhâps truôx ntơưv chos ntông nox txir

05/07/2018 14:13 G7T+7

Shông 2013, zơưv Lir Văn Tân nhoz jos Choih, xar Đưc Xuên (Krông Nô) hlôngr 3,2 ha angr chos kos ntông, poz cưs chia chos ntông nox txir.

Txus nuôr, chuôz zis zơưv muôx 2,2 ha angr ntông nox txir; hur ntơư muôx 2.000 tsoz cuyt, 900 tsoz txir lưs muôv cangz tơưr njuôz, 400 tsoz cam tưz lo sâu haz 1 ha cam chos shơư cuyt nhiar chos yaz. Zos gruôl, trâu saz haz uô trơưs khoa hocx cir thuôx mas vangx ntông nox txir ntơưv zơưv chuôz zis tsinhr njuôz jông, sâu fênhx đrăngz 70 kg txir/tsoz. Iz shông, uô kangz yưx chi phir, chuôz zis zơưv sâu lo yangx 200 chơưx nhiax.

Vangx txir muôv cangz tơưr njuôz txi los six ntâu

Zơưv Tân krưr chik txir lưs muôv cangz tơưr njuôz chia muôx nôngz chos nzir angr

Thoz kror, luôx đrox tsuô vangx ntông nox txir kror chos

A Trư

2,951
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.