Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt nao nao prăk yor tăm tơm sa play

05/07/2018 14:13 G7T+7

Năm 2013, che Lý Văn Tân ta bon Choih, xă Ðức Xuyên (Krông Nô) lĕ rgâl 3,2 hec ta neh tăm bum prŭm, mbo gơi tăm tơm sa play.

Tât abaơ, rnăk che gĕh 2,2 hec ta tơm tăm sa play; tâm nĕ gĕh 2.000 tơm quýt, 900 tơm kroch đung ntô ndrêh, 400 tơm kam lĕ gĕh play n’hanh du hec ta neh mhe tăm cam n’hanh quýt. Yor gơih, nsrôih n’hanh tĕng kơt di nau ntĭm khoa học kĩ thuật nĕ ăp ntil tơm tăm sa play tâm rnăk che ndrêh uĕh, gĕh pĕ iê tâm ban 70 kí play du tơm. Ăp năm, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, rnăk che gĕh n’sĭt rlau 200 rkeh prăk.

Tơm play kroch ntô đung play âk ngăn

Che Tân chiêt n’kĭng tơm play kroch ntô đung gơi sŏk tăm pơk huy neh tăm

Koai ntu, chik gâ ân neh tăm tơm sa play mhe tăm

A Trư

2,592
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.