Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo thu nhâps truôx ntơưv chos ntâu zangv kông lông

13/02/2020 10:24 G2T+7

Chor shông jê hnuôr, chuôz zis zơưv Nguyễn Trường Giang, jos Quảng Tiến, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) tưz đâux tư zuôr angr chos cax phê, phưx txoz, sâux riêng, bơ, manr câux.

Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx, đâux tư baix banv ntơưv ntu xair nôngz, uô kangr, mfông qir, tsuôk đêx... mas vangx kôngz ntơưv zơưv njuôz jông, năng suât haz sâu lo nhiax ntâu. Nhis hnuôr, zơưv chuôz zis muôx li 7ha angr uô hnox, iz shông uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo lus muôx li 800 chơưx nhiax.

Trơưs tsưr ziv ntơưv zơưv Giang (sangz lâux), cax phê tsuv tsês chok pangx txâus đôs haz thâuv tưz đăngx li tsuôk đêx chia tơưk pangx cxuô haz txi jông

Tu trơưs cir thuôx, vangx phưx txoz ntơưv zơưv chuôz zis sâu fênhx đrăngz lo 5-8kg hnôngz/tsoz

Zơưv Giang chuôz zis tsinhv chos bơ chia sâu cxangz nhiax txas

Minh Huyền

415
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.