Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt đăp mpăn prăk yor tăm ăp ntil tơm

13/02/2020 10:24 G2T+7

Ăp năm dăch abaơ, r’năk che Nguyễn Trường Giang, thôn Quảng Tiến, xă Quảng Sơn (Dak Glong) dŏng prăk rêl r’văt neh gơi tăm tơm ca phê, tiêu, sầu riêng, bơ, tơm play nheh.

Yor tĕng kơt di nau ntĭm khoa học kĩ thuật, ntơm bơh nau kan ruah tơm tăm, bư neh, sui phân, tŏ dak… nĕ ăp ntil tơm tăm tâm r’năk che jêng ngăn, gĕh play âk n’hanh ns’wit âk prăk tâm nau kan. Abaơ, r’năk che gĕh tâm 7 hec ta neh bư mir, ăp năm jêh ntrŏk prăk dŏng kan lor, r’năk che gĕh n’sĭt tâm 800 r’keh prăk.

Tĕng nau bên che Giang (bơh chiau ti), ca phê ân kao dăch blang n’hanh dăch jêng mau r’mĭt mơ dơi tŏ dak gơi kao blang tâm ban gĕh play âk

Mât mray di kĩ thuật, tơm tiêu tâm r’năk che jêh pĕ ih gĕh 5 – 8 kí grăp

R’năk che Giang tăm bơ gơi n’sĭt tay prăk rêl tâm nau pah kan

Minh Huyền

422
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.