Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo truôx ntơưv zus keiz ndơưk chuôv haz buô têz lai

27/06/2019 10:21 G6T+7

Ntơưv nhu câux thix trươngx lus thưx phâmv an toanx, hur saz, zơưv Nguênr Kim Đinhv nhoz tuv tuôz nênhs đrôngl 6, phươngx Nghiar Tân (Gia Nghiar) tưz xair mô hinhx zus keiz ndơưk chuôv lai haz buô têz lai chia phuôv tsangr cinh têr.

​​​​​​

Uô kang 5-6 hli zus keiz ndơưk chuôv lai nhangr muôx 3 kg/tus

Đrul angr đangr 450 m2  uô guôx, iz shông chuôz zis zơưv Đinhv zus 2 jangs keiz ndơưk chuôv lai, muố grê txix 65.000-70.000 nhiax/kg. Iz făngz zus keiz ndơưk chuôv, zơưv tsinhv phuôv tsangr zus buô têz lai. Ntơưv zus 50-60 tus/shông, txus nuôr chuôz zis zơưv tưz zus yangx 100 tus buô têz lai, đrul grê muôs 120.000 nhiax/kg buô pang. Iz făngz uô vêv xinhz đinhs cix, uô kangz muôs, zơưv chuôz zis tsinhv uô vêv xinhz guôx hur saz si chia phangx, tangr moz tsuô jas zus uô kangz. Yưx chi phir, iz shông zơưv chuôz zis sâu lo ntơưv zus keiz ndơưk chuôv lai haz buô têz muôx 200 chơưx nhiax.

​​​​​​​​​

Nhis nuôr, chuôz zis zơưv tưz zus yangx 100 tus buô têz lai, đrul grê muôs 120.000 nhiax/kg

Cao Biên

579
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.