Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt nao nao prăk yor rong djăr n’hanh sur

27/06/2019 10:21 G6T+7

Yor gĕh âk bu nuyh ŭch r’văt sa ndơ sa kloh, lah, nô Nguyễn Kim Ðỉnh ta ntŏk gŭ 6, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) lĕ ruăh nau kan chiă rong djăr n’hanh sur gơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk.

​​​​​​

Jêh rong 5-6 khay, djăr jâk tâm 3 kí du mlâm

Ðah neh huy 450 met vuông, du năm r’năk che Ðính rong 2 tâ djăr, r’noh kh’lay tăch ntơm 65.000 – 70.000 r’băn du kí. Bơh đah rong djăr, che pơk tay nau kan rong sur. Ntơm rong tâm 50 – 60 mlâm sur du năm, tât abaơ r’năk che lĕ rŏng gĕh 100 mlâm sur, đah r’noh tăch poăch kh’lay 120.000 r’hiăng du kí. Bơh đah tho kloh ndrung rong, jêh nhŭp tăch sur, r’năk che tho ndrung rong ân kloh gơi njrăng, n’gang ăp ntil nau ji tưp. Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, ăp năm r’năk che gĕh n’sĭt tă bơh nau kan rong sur n’hanh rong djăr tâm 200 r’keh prăk.

​​​​​​​​​

Abaơ, r’năk che rong gĕh lơ 100 rhiăng mlâm sur, đah r’noh kh’lay  tăch tâm 120.000 r’băn du kí

Cao Biên

396
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.