Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt tay prăk tâm nau pah kan yor rong be

20/02/2020 13:38 G2T+7

Dơi Ndơ kan Bư trŭnh nau rêh o-ach mpeh Tây Nguyên tâm lam n’gor (Ndơ kan WB) kơl be rong, mpa sa n’hanh ntĭm kĩ thuật mât rong, nau mĭn kan n’hanh bư hao nau kan wăng sa, yuh Nông Thị Nội, bu nong Tày ta thôn 8, xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ klaih nau o-ach, gĕh nau rêh đăp mpăn.

Lôch năm 2016, dơi bu kơl 5 mlâm be me, r’năk yuh bư ndrung rong nâp, tăm ăp ntil hĭp, mât mray di uĕh nĕ be ngăch têh n’hanh mô gĕh nau ji. Tĕng yuh Nội n’kôch, du tâ deh be me deh 1 – 2 mlâm kon, du năm deh 2 tâ… Nĕ tât abaơ be tâm r’năk yuh rong gĕh ntơm 20 – 40 mlâm, du mlâm jâk ntơm 20 – 35 kí, r’noh tăch bơh tach ntơm 100.000 – 130.000 r’hiăng du kí. Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor du năm r’năk yuh n’sĭt tay tâm nau pah kan rlau 60 r’keh prăk yor rong be.

Ndrung rong dơi bư ta ntŏk dah, kloh uĕh

Ðah nau bên tâm nau chiă rong, yuh Nội tăm ăp ntil hĭp, tâm di ma mpa be ŭch sa

Ĕk be dơi yuh dŏng, bư phân sui ân ăp ntơm tăm

Ngọc Huyền - H'Mai

529
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.