Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax truôx zos chos siz shơư ntông công nghiêps sâuv angr nxangz

06/10/2016 11:13 G10T+7

Chuôz zis zơưv K’Kinh (zus shông 1971), nênhs Mas nhoz jos Ka Nur, xar Quangv Khê (Đăk Glong) sâu lo nhiax truôx jê 300 chơưx nhiax/shông (tâu yưx chi phir) zos chos cax phê, điêux haz phưx txoz.

Đrul 6 ha angr, zơưv chuôz zis chos điêux cênhz cax phê 3 ha, chor angr tsinhv yuôr mas chos cao su. Shông đhâu, zơưv chuôz zis sâu lo jê 9 tênhr cax phê, yênhx puô cir nôngz điêux. Zos sâu lo nhiax truôx, zơưv chuôz zis đâux tư tu cao su, tuz nhuôs môngs cơưv shuv, zuôr yêz môngs lus, uô tsêr truôx khor, luz nênhx tâu jông đuô.

Tu trơưs cir thuôx mas 3 ha cax phê ntơưv zơưv K’Kinh chuôz zis njuôz jông haz txi txir ntâu

Chuôz zis zơưv chos 3 ha cao su iz puôs ndik vangx chia tangr chuô truô cax phê, tuôr đêx hur angr, cxang nzir nhiax truô vangx tsêr

Sâu lo nhiax truôx, zơưv zis muôx điêux ciêns uô tsêr truôx khor

Minh Huyền

1,370
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.