Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt tay prăk yor tăm tơm blân srat

05/03/2020 10:24 G3T+7

Ntơm năm 2015, r’năk nô Ngô Văn Trường ta thôn 6, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) ntơm ndâk nau pah kan tăm tơm blân srat ta neh huy tâm du hec ta.

Gơi gĕh tơm tăm uĕh mô iê tu ndrŭng sa, nô Trường tâm mâp ma ntŭk kan tăch tơm blân srat Rita ta Ðà Lạt gơi r’văt. Yor di kĩ thuật tăm, mât mray, n’hanh tâm di ma neh ntu, mih nar nĕ neh tăm tơm blân srat tâm r’năk nô hao jêng ngăn, gĕh âk play.

Ðah r’noh tăch abaơ ntơm 8.000 – 10.000 r’băn du kí, ăp năm du sào blân srat gĕh n’sĭt ntơm 30 – 40 r’keh prăk. Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk nô gĕh n’sĭt tâm 300 r’keh prăk du năm.

Yor uănh kh’lay nau kan ruah tơm tăm, kĩ thuật mât mray nĕ neh tăm tơm blân srat tâm r’năk nô Trường jêng ngăn

Blân srat lah tơm tăm gleh nar, tăm tất 2,5 khay gĕh play pĕ tăch jêh

Blân srat dơi no Trường ruah tĕng play uĕh ma mô uĕh gơi tăch

Y Krăk

592
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.