Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo ntâu ntơưv zus keiz siêu kei

04/04/2019 13:55 G4T+7

Txix shông 2005, chuôz zis pus Hoangx Thix Tuêt Mai nhoz tuv tuôz nênhs đrôngl 7, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) uô mô hinhx zus keiz zuôr kei.

Pus Mai sâu iz hnuz lo jê 2.000 luz kei keiz chia muôs tsuô chor nênhs zuôr

Keiz nôngz siên kei 15 tuânx lo zuôr ntơưv công ti nôngz đrul grê 130.000 – 140.000 nhiax/iz tus. Zus txus tuânx tiv 18, keiz chuôz ntêk kei, năng suât lo 95%. Txus nuôr, sâuv chor angr trang trais 350m2, chuôz zis pus phuôv tsangr 2.000 tus. Đrul grê fênhx đrăngz muôs sâuv thangx tsangv thix xar txix 1.700 – 2.000 nhiax/luz kei, yưx chi phir sâu lo liv 400 nhiax/luz kei. Chuôz zis pus Mai sâu lo txix 15 – 20 chơưx nhiax/hli ntơưv mô hinhx zus keiz siêu kei nuôr.

Pus Mai zov chênhr cxangz đăngs jul tsuô keiz trơưs cheix phuôz chuô mas pangz keiz siêu kei tsinhr muôx jul

H’Mai

2,283
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.