Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt prăk tă bơh rong iăr deh tăp

04/04/2019 13:55 G4T+7

Ntơm năm 2005, r’năk u Hoàng Thị Tuyết Mai ta ntŏk gŭ 7, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) ntơm ndâk nau kan rong iăr deh tăp.

U Mai dônh du nar gĕh dăch tât 2.000 mlâm tăp iăr gơi tăch ân ma bu bơh tach r’văt

Iăr kon rong ân deh tăm 15 nar dơi r’văt tă bơh kông ti đah r’noh 130.000 -140.000 r’hiăng du mlâm. Rong tât pơh 18, iăr ntơm gĕh tăp, iăr tăp gĕh 95%. Tât abaơ, ta wâl rong huy 350 met vuông, r’năk u rong gĕh tât 2.000 r’băn mlâm iăr. Ðah r’noh tăp iăr tăch tâm bon têh ntơm 1.700 - 2.000 r’băn du mlâm, jêh ntrŏk prăk dŏng kan lor gĕh sa 400 r’hiăng du mlâm tăp. R’năk u Mai gĕh n’sĭt ntơm 15 - 20 r’keh prăk du khay tă bơh nau kan rong iăr deh tăp.

U Mai uănh kh’lay njrăng nau ji tưp ma iăr rong tĕng yan nĕ iăr rong deh tăp mô gĕh nau ji

H’Mai

2,216
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.