Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo yangx 600 chơưx nhiax ntơưv 5 sox jâuz VietGAP

13/09/2018 15:47 G9T+7

Jê 10 shông đhâu, sâuv 5 sox angr, muôv Buix Thix Lâm nhoz jos Tân Lơis, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tsinhr chos jâuz cxuô zangv xưs li jâuz njuôz, jâuz kangz jiz, jâuz cuc, jâuz ngôngx, tâuv ve, điz, đok trăngx…

Trơưs muôv Lâm, thâuv chos, nôngz tsuv lo xair, tangr moz jông. Iz făngz mfông qir hưr cơ (qir guôx tsâu lưx), qir vi sinh mas đêx txuôk tsuv hur saz, phangx tangr zos yuôx sinh hocx hur chor ntơưr bê tso zôngv… Iz shông uô kangz yưx chi phir, vangx jâu sâu lo yangx 600 chơưx nhiax tsuô muôv chuôz zis. Đrul cir thuôx đamv bov, shông 2017, vangx jâuz ntơưv chuôz zis huv tiêu chuânv VietGAP.

Hês thôngr txuôk bec tưs đôngs pangz vangx nhênhx txâuk đêx, txu côngs los đôngs

Cxuô zangv jâuz lo bangx mênhx pêv uô ntêx chox môngl chos

Phangx tangr cangz moz cxuôv hav vangx jâuz zos yuôx sinh hocx an toanx, bov đamv txâus nôngz nhôngl  kuôl

Mẫn Doanh

3,160
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.