Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo yangx 500 chơưx ntơưv 1,6 ha xoaix

13/06/2019 14:53 G6T+7

Tix lâul Trânx Trươngx Sa, 34 shông, nhoz jos Sơn Thương, xar Đăk Găn (Đăk Mil) muôx 1,6 ha angr chos xoaix shông tiv 9 đrul 3 zangv xoaix zos: Xoaix Thair, xoaix Pêz Chiv haz xoaix Đaix Loan.

​​​​​​​

Vangx xoaix txi ntâu hênhr

Iz făngz đâux tư uô trơưs khoa hocx cir thuôx lus hur uô nox, tix lâul Sa tsinhv chênhr phangx côngv cênhz đơn vix zuôr chia zuôr tangs nro sanv phâmv ntơưv vangx. Iz shông tix lâul sâu 2 jas, lo yangx 32 tênhr, grê muôs txix 18 - 23 chênhz nhiax/kg, sâu lo muôx li 620 chơưx nhiax. Uô kangz yưx chi phir, iz shông tix lâul sâu lo lus yangx 500 chơưx nhiax.

​​​​​​​​

Xoaix uô kangz sâu lo tix lâul Sa ntiv hur nangz tuôz jông uô ntêx muôs

Đức Hùng

568
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.