Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt lơ 500 r’keh prăk tă bơh tăm 1,6 hec ta tơm soai

13/06/2019 14:53 G6T+7

Nô Trần Trường Sa, 34 năm, gŭ ta thôn Sơn Thương, xă Dak Găn (Dak Mil) gĕh 1,6 hec ta neh tăm tơm soai năm tâl 9 đah 3 ntil tơm soai: soai Thái, soai Pe Yan n’hanh soai Ðài Loan.

​​​​​​​

Tơm soai gĕh âk ngăn play

Bơh đah nsu tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật tăm, nô Sa joi pah kan ndrel ma ăp ntŏk rvăt gơi tăch play soai ta wâl. Du năm nô pĕ 2 tâ, gĕh pĕ lơ 32 tân, r’noh kh’lay tăch play soai ntơm 18 – 23 r’băn du kí, jêh tăch gĕh n’sĭt tâm 620 r’keh prăk. Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, ăp năm r’năk nô n’sĭt gĕh 500 r’keh prăk.

​​​​​​​​

Play soai jêh pĕ dơi nô Sa klôn đah sam bŭt ân uĕh lor ma tăch

Đức Hùng

436
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.