Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt rlau 250 rkeh prăk du năm yor tăm ăp ntil tơm

07/09/2017 09:55 G9T+7

Ta neh huy 2,3 hec ta, nô Ðàm Tiến Thành (deh năm 1990), bu nong Cao Lan, ta thôn Dak Lang, xă Quảng Khê (Dak Glong) ndâk njêng ma r’năk păng nơm nau wăng sa tăm ăp ntil tơm gơi gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan.

Nau kan nô Thành aơ lah tăm tiêu ndrel ma ca phê n’hanh tơm play kroch rse. Abaơ, đah du hec ta neh tăm ca phê lĕ ân gĕh play n’hanh rlau 100 gâng tiêu, ndrel ma du hec ta tơm play kroch rse, tâm ban ăp năm, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, nô Thành gĕh n’sĭt tâm rlau 250 rkeh prăk.

Cà phê jêng tơm tăm âk tâm r’năk lah jêh peh tât 4 tân du hec ta

Tâm rlau 100 gâng tiêu dôl ma gĕh play

play kroch rse yan mhe, abaơ Thành lĕ jêh tăm n’hanh dôl ndâk nkra ndrưng

Hưng Nguyên

1,764
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.