Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt lơ 200 r’keh prăk tăm du sào rpŭng tôk

19/12/2019 10:30 G12T+7

Jêh ôp nti nau bên tăm ta ăp ntŏk tĕng kơt nau bư mir kông nghệ mhe tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor, năm 2018, r’năk che Nguyễn Ánh Dương, thôn 8, xă Kiến Thành (Dak R’lâp) lĕ bư wâl n’king đah dŭng kao su lơ 2,5 sào gơi tăm tơm rpŭng tôk. Rnih rpŭng dơi păng sŏk tăm tâm wâl n’king đah dŭng kao su lah rpŭng ndrêh, gôl rmĭt, jêh tăm tât pĕ jŏ tâm 70 nar, dơi tăm 3 – 4 tâ du năm.

Du sào neh che tăm ntơm 3.000 – 3.200 tơm, du rse tơm rong du mlâm play, jâk ntơm du kí tât 2,5 kí du mlâm play. Che Dương ân gĭt, năm 2018 r’năk che tăm gĕh 3 tâ, su sào gĕh pĕ tât 4 tân play, đah kh’lay r’noh prăk tăch ntơm 32.000 – 40.000 r’băn du kí, du sào jêh tăch gĕh n’sĭt lơ 200 r’keh prăk.

Che Dương bư wâl n’king đah dŭng kao su ndrel ma ăp ndơ dŏng mhe gơi tăm rpŭng

Prăk rvăt rnih, dak tŏ, phân sui… lĕ tâm 30 r’keh prăk du sào du tâ tăm

Rpŭng tôk  play sa uĕh ma n’hâm suan, dơi âk bu nuyh bon lan ŭch rvăt sa

Nguyễn Nam

1,750
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.