Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo ntâu ntơưv chos xoaix cênhz zus yik

18/04/2019 09:28 G4T+7

Chuôz zis pus Đôr Thix Tuyênr, jos Tân Lơis, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) nhis nuôr muôx yangx 2 ha angr chos xoaix cênhz zus yik. Ntâu shông nuôr, chuôz zis tưz uô trơưs phương thưc uô nox hưr cơ, an toanx tsuô môi trươngx.

Chuôz zis pus Tuyênr zôngv cir thuôx krưr txir xoaix chia tsơưs zôngv yuôx por vêv kôngz lông

Pus sir zôngv tsưr ziv krưr txir, los six tsơưs li sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông. Vangx xoaix txi jông, muôx li 20-30 tênhr/ha/shông. Iz făngz, pus Tuyênr tsinhv zus tsi tsês muôx li 20 tus yik chia zuôr grax haz zuôr qir mfông tsuô xoaix. Đrul mô hinhx nuôr, iz shông chuôz zis sâu lus lo txix 400- 600 chơưx nhiax.

Zus yik zuôr grax haz zuôr qir mfông tsuô xoaix

Hồng Thoan

506
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.