Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt âk prăk tă bơh tăm tơm play soai ndrel ma rong be

18/04/2019 09:28 G4T+7

R’năk u Ðỗ Thị Tuyến, thôn Tân Lợi, xă Dak Găn (Dak Mil) abaơ gĕh lơ 8 hec ta neh tăm tơm play soai ndrel ma rong be. Âk năm aơ, r’năk u lĕ tĕng nau pah kan bư mir jan ba hữu cơ, kloh uĕh ma ntŏk gŭ.

R’năk u Tuyến tĕng nau ntĭm kĩ thuật put play tâm dŭng kao su gơi mô gĕh dŏng âk dak si krih ma tơm soai

U tĕng nau kan put play tâm dŭng kao su nĕ iê dơm dŏng dak si gơi krih ân tơm play soai. Neh tăm tơm soai gĕh âk play, tâm 20 – 30 tân du hec ta. Bơh đah nĕ, u Tuyến chiă rong tay gĕh 20 mlâm be gơi tăch sa poăch n’hanh sŏk ĕk be sui ân tơm soai. Ðah ntil nau kan aơ, ăp năm r’năk u gĕh n’sĭt ntơm 400-600 r’keh prăk.

Rong be tăch sa poăch n’hanh dŏng ĕk be sui ân tơm soai

Hồng Thoan

682
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.