Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax ntâu ntơưv chos pangx hôngx

19/03/2020 10:33 G3T+7

Chuôz zis tix lâul Trần Văn Học nhoz jos 14, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz uô lo tar thâuv chox nghêx chos pangx tov Hà Nội tuôx tsuô kror qơư nhoz yaz shông 2019.

Uô kangz 6 hli chos, 10.000 tsoz pangx hôngx sâuv 1,5 sox angr tưz chuôz lo sâu pangx. Đhâu 2 jas txar muôs hur chor lêr tưz sâu lo lus jê 200 chơưx nhiax tsuô chuôz zis. Hur ntơư, chor hâur pâuk hôngx lo sâu pangx txix 7 – 10 shông. Hnuôr lo seiz zos iz hur mô hinhx cinh têr muôx kangz hâu, sâu lo nhiax ntâu so li ntâu mô hinhx cinh têr sâuv bâu viz zangv angr haz nôngz nhôngl nhoz trôngx qơư nhis hnuôr.

Đrul 20 shông tsưr ziv chos pangx hôngx, tix lâul Học uô lo chor faz haz chik pangx hôngx jông gâux, lo cxuô lênhx nhiav

Muôv Phan Thị Nga, tix lâul Học tus pux krưr chok pangx bangx tsuô jas txar muôs lêr đrul grê 5.000 nhiax/iz trêr pangx

Pêx xinhv tuôx ntơưv vangx tix lâul Học xair zuôr pangx hôngx canhv chos hur faz

H’Mai

365
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.