Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt âk prăk yor tăm kao hồng

19/03/2020 10:33 G3T+7

R’năk nô Trần Văn Học ta thôn 14, xă Dak Wer (Dak R’lâp) uĕh tâm nau kan yor sŏk kao hồng ntơm ta Hà Nội tât ta ntŭk rêh abaơ tăm năm 2019.

Jêh rlau 6 khay tăm, 10.000 tơm kao hồng rlau 1,5 sào abaơ dôl ma dơi păng koh sŏk kao tăch. Jêh 2 tâ koh tăch ta ăp tâ rbŭn gĕh n’sĭt dăch tât 200 r’keh prăk ma r’năk. Bơh đah nĕ, tơm kao hồng dơi dôk tăch jêh tăm 7 – 10 năm. Aơ dơi kơp lah du ntil nau bư mir n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa, kh’lay r’noh prăk tăch đah ăp ntil nau wăng sa bă bă ta du ntŭk neh dŏng bư n’hanh năm gŭ ta aơ abaơ.

Gĕh nau bên 20 năm tăm kao hồng, nô Học tăm tâm chậu n’hanh mray jêng ăp n’kĭng kao hông uĕh, dơi âk bu nuyh ŭch r’văt

Yuh Phan Thị Nga, ur nô Học put kao hông gơi koh tăch ta ăp tâ rbŭn đah r’noh tăch 5.000 r’băn du mlâm kao

Bu nuyh bon lan tât ta wâl nô Học ruah r’văt kao hồng dơi tăm tâm chậu

H’Mai

558
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.